Hvem ved mest? 9.0.3 (MOD, Unlimited everything) Download for android

Hvem ved mest 9.0.3 MOD Unlimited everything Download for android

Hvem ved mest? APK MOD

Download latest version of Hvem ved mest? Apk Mod For Android
Don’t forget to save app id = com.quizstone.knowledge2.dk

Hvem ved mest? Information

Version 9.0.3
Size 96MB
Developed by Camel Games, Inc
uploaded by http://androidapk.icu
updated 2020-03-18
Requirement Android 4.1+
Download 10,000+

Hvem ved mest? 9.0.3 screenshots 1Hvem ved mest? 9.0.3 screenshots 2

What Is New

 

DOWNLOAD

Total votes: 70

Hvem ved mest? 9.0.3 (MOD, Unlimited money) Download for android Spil QuizStone® mod dig selv eller sammen med venner og familie.
QuizStone byder på masser af gode spørgsmål og tilhørende forklaringer, så du samtidigt kan lære noget.

Vores særligt udviklede spilformer giver dig variation og timevis af underholdning.

Hvem ved mest? er det udfordrende og sjove quizspil, hvor samtidigt kan lære noget. Du kan spille alene eller mod dine venner og familie. Quizspillet har nemlig flere forskellige udfordrende spilformer.

DEN UENDELIGE QUIZ
Du træne i den uendelige quiz, hvor du får spørgsmål efter spørgsmål i ja, faktisk nærmest en uendelighed.

EKSAMENSQUIZ
Er du til et kortere spil kan du prøve kræfter med spillets eksamensquiz, og se om du består eller dumper prøven med ti spørgsmål.

IQ-QUIZ
Hvor klog er du? Ja, det kan du finde ud af i spillets IQ-test. Denne spilform er meget stressende. Men husk det hele er bare for sjov og for at lære noget.

SELSKABSQUIZ
Vi synes, det er sjovest at spille sammen med andre. Prøv eksempelvis den hyggelige Selskabsquiz, som har op til fire runder med fire spillere. Spillet er som et klassisk brætspil, men udnytter mulighederne på din smartphone eller tablet. Quizzen er perfekt til hygge ved spisebordet eller i sommerhuset.

HURTIGSTE FINGER
Du og vennerne kan også spille det mere intense reaktionsspil “hurtigste finger”, hvor det gælder om at svare hurtigst.

SPØRGSMÅL
Vi forsøger altid at give dig gode spørgsmål og forklaringer om alt muligt. Spillet bliver derfor løbende opdateret med nye spørgsmål.

EMNER
QuizStone’s spil har spørgsmål om mange forskellige emner. I dette spil kan du få spørgsmål om emner og kategorier, som f.eks.

– Dyr & Natur (insekter, pattedyr, fisk, bløddyr, mf.)
– Film / TV (hollywood, film, serier, skuespillere, citater, mf.)
– Gastronomi (opskrifter, retter, krydderi, drikkevarer, mf.)
– Geografi (lande, hovedstader, sprog, bygninger, monumenter, mf.)
– Historie (personer, hændelser, religion, mf.)
– Kendte (sportsfolk, skuespillere, sangere, kendis, mf.)
– Musik (band, sange, tekster, koncerter, sangere mf.)
– Sport (golf, fodbold, svømning, atletik, sejllads, roning, løb, tennis, badminton, mf.)
– Videnskab (matematik, computer, fysik, kemi, videnskabsfolk, mf.)

HISTORIEN BAG
Vi elsker selv at spille brætspil og har dystet i alt i inden for trivia og paratviden. QuizStone startede i 2008 med det formål at gentænke quizspil og gøre dem mere lærerige og sociale. Gennem mere end ti år har dette ført os vidt omkring, men grundtanken er stadig den samme. Det skal være sjovt at lære.

Hvis du har gode forslag og ideer, så send os meget gerne en besked på mail eller på Facebook. Du kan også give spillet en anmeldelse og skrive din ærlige mening der.

Tak og god fornøjelse!

Hvad venter du på? Test din viden med QuizStone®!
Games QuizStone® against yourself or with friends and family.
QuizStone offers plenty of good questions and corresponding explanations, so you can simultaneously learn something.

Our specially developed game types gives you variety and hours of entertainment.

Who knows best? it is challenging and fun quiz game where simultaneously can learn something. You can play alone or against your friends and family. The quiz has several different challenging game types.

THE INFINITE QUIZ
You work out in the endless quiz where you get questions after questions in fact, almost endlessly.

EXAM QUIZ
Are you a shorter game you can try out the game’s exam quiz and see if you pass or fail the test with ten questions.

IQ QUIZ
How smart are you? Yes, you can find out in the game IQ test. This game form is very stressful. But remember it’s all just for fun and to learn something.

COMPANY QUIZ
We think it is more fun to play with others. Try for example the cozy Society Quiz, which has up to four rounds with four players. The game is a classic board game, but exploits the possibilities of your smartphone or tablet. The quiz is perfect for lounging at the dining table or at the cottage.

FASTEST FINGER
You and your friends can also play the more intense reaction game “fastest finger” when it comes to respond quickly.

QUESTIONS
We always try to give you good questions and explanations about everything. The game is therefore constantly updated with new questions.

TOPICS
QuizStone’s games have questions on a variety of topics. In this game you have questions about the topics and categories such.

– Animals & Nature (insects, mammals, fish, molluscs, mf.)
– Movie / TV (hollywood, movies, shows, actors, quotes, mf.)
– Gastronomy (recipes, dishes, spices, beverages, mf.)
– Geography (States, capitals, language, buildings, monuments, mf.)
– History (persons, events, religion, mf.)
– Well-known (sports people, actors, singers, celebrity, mf.)
– Music (band, songs, lyrics, concerts, singers mf.)
– Sports (golf, soccer, swimming, athletics, sailing, rowing, running, tennis, badminton, mf.)
– Science (mathematics, computer, physics, chemistry, scientists, mf.)

THE STORY BEHIND
We even love to play board games and has competed in all in the field of trivia and trivia. QuizStone started in 2008 with the aim to rethink quiz games and make them more educational and social. For more than ten years, this has led us far and wide, but the basic idea is still the same. It should be fun to learn.

If you have good suggestions and ideas, please send us much like a message by email or on Facebook. You can also give the game a review and write your honest opinion there.

Thank you and enjoy!

What are you waiting for? Test your knowledge with QuizStone®!
Fixing problems with Dark Mode

Leave a Reply